Home

Nieuws

Werner voorzitter Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit

Utrecht – Jos Werner wordt voorzitter van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit, SDa.

De stichting gaat richtlijnen maken voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de registratie van het gebruik van antibiotica.

Werner is ook voorzitter van de stuurgroep antibioticaresistentie dierhouderij, ook wel Commissie Werner genaamd. Daarnaast is oud-ziekenhuisdirecteur Werner lid van de Eerste Kamer namens het CDA en oud- Naast Werner wordt de SDa gevormd door Gert van Dijk, (Nijenrode en WUR) Akke van der Zijpp, (WUR) Anton Pijpers, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde, Kees Oomen van het ministerie van landbouw, John Degener van Rijksuniversiteit Groningen en Jan Anthonie Bruijn van Universiteit Leiden.

De zeven onafhankelijke deskundigen gaan toezicht houden op het verantwoord en veilig antibioticumgebruik in de veehouderij. Het ministerie van landbouw heeft eerder aangekondigd dat het gebruik in 2011 met 20 procent moet zijn gereduceerd ten opzichte van 2009. Voor 2013 staat een halvering van het antibioticagebruik als doelstelling.

De SDa richt zich vooral op de nauwgezette registratie van al het antibioticumgebruik in een centrale database. Daarnaast zal de SDa met behulp van een expertpanel wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor verantwoord antibioticumgebruik opstellen, om zo het voorschrijfgedrag en middelengebruik van dierenartsen en dierhouders onderling te kunnen vergelijken en van een beoordeling te kunnen voorzien.

Werner vindt dat de registratie van het gebruik van antibiotica voor alle veehouders en dierenartsen verplicht moet worden. ”Er moet hiervoor een algemene maatregel van bestuur worden ingesteld waarin dit algemeen verbindend wordt gesteld. Verplicht stellen is de enige manier om alles goed in beeld te krijgen”, vindt Werner. Hij heeft Tweede Kamerleden hier recent nog op gewezen. Werner voorziet dat als er sluiproutes zijn voor het gebruik van antibiotica de problematiek niet goed aangepakt kan worden.

Nu kunnen dierenartsen nog op basis van vrijwilligheid deelnemen. Voor veebedrijven wordt deelname via kwaliteitssystemen verplicht gesteld. Met name in de kalverhouderij en de varkenshouderij wordt het antibioticagebruik bij de meeste bedrijven geregistreerd via de IKB-systemen.

Lees ook: Autoriteit diergeneesmiddelen aan de slag

Of registreer je om te kunnen reageren.