Home

Nieuws 182 x bekeken

'WOZ woning particulier erfpacht omlaag'

Den Haag - De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor een lagere WOZ-waarde voor woningen op particuliere erfpacht.

Veel van deze woningen zijn sinds vorig jaar "vrijwel onverkoopbaar omdat banken weigeren nieuwe hypotheken te verstrekken aan potentiële kopers'', aldus de vereniging.

De belangenbehartiger vindt dat voor de bepaling van de WOZ moet worden uitgegaan van 65 procent van de waarde van de huidige WOZ-beschikking. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde verkoopopbrengst als een woning op een executieveiling wordt verkocht.

In Nederland staan tienduizenden woningen op grond van kerken, universiteiten, Staatsbosbeheer, boeren en andere particulieren. Banken zeggen te vrezen dat de grondeigenaar de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond fors kan verhogen, waardoor de woningbezitter in betalingsproblemen kan komen.

VEH heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee een woningbezitter met een particulier erfpachtcontract bezwaar kan maken tegen de WOZ-waarde. "Indien nodig zal Vereniging Eigen Huis een proefproces voeren om te trachten een lagere WOZ-waardebepaling te bewerkstelligen en daarmee gedupeerde eigenwoningbezitters bij te staan'', aldus de organisatie.

De oplossing van het probleem moet volgens de vereniging allereerst van de banken komen. "Het beleid van geldverstrekkers om opeens geen nieuwe hypotheken aan kopers of eigenaren van woningen op particuliere erfpacht te verstrekken heeft grote maatschappelijke gevolgen'', stelt VEH.

Of registreer je om te kunnen reageren.