Home

Nieuws

'WKK-stroom alleen nog voor piekvraag'

De Meern – Wim van der Veen van energieonderzoeksbureau Kema ziet zwaar weer op komst voor de verkoop van elektriciteit uit WKK-installaties. Modelberekeningen van Kema laten zien dat door de groei van stroom uit zon en wind WKK-stroom tegen 2020 uit de markt gedrukt wordt en alleen nog voor piekvraag aantrekkelijk zal zijn.

Van der Veen deed zijn voorspelling vandaag op het Cogen-symposium Warmte/kracht in de glastuinbouw in het Utrechtse De Meern.

Alleen de zogeheten ’must-run’ stroom van WKK’s die sowieso moeten draaien voor de productie van warmte en CO2 in de kas, kan concurreren met de lage kosten van wind- en zonne-energie.

”In de ’order of merit’, dat is de volgorde waarin stroomleveranciers aan de beurt komen op de markt op grond van hun aanbodsprijs, komt eerst goedkope stroom uit wind en zon. Daarna komt kernenergie, dan de stroom op basis van kolen en dan de stroom op basis van gas.” De groei van het vermogen van duurzame energiebronnen en op korte termijn ook van nieuwe kolencentrales zal de stroomprijs alleen maar drukken.

Omdat op middellange termijn ook investeren in kolencentrales niet meer rendabel zal zijn, kan wel weer een voordeel optreden voor de flexibel inzetbare WKK’s. Met veel stroom uit wind- en zonne-energie zal vaker een onbalans in de markt komen, wat lucratieve pieken in de vraag naar snel inzetbare WKK-stroom kan opleveren.

Voor structurele verkoop van WKK-stroom zal volgens Van der Veen en het Kema-model ook bij tegenvallende investeringen in duurzame stroom of kernenergie op termijn weinig ruimte zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.