Home

Nieuws

Voorstanders nertsenverbod stevenen af op meerderheid

Den Haag – In de nieuwe Eerste Kamer zijn de principiële voorstanders van een verbod op de pelsdierhouderij per 2024 zeer waarschijnlijk in de meerderheid, zo blijkt uit de peilingen van verschillende onderzoeksbureaus.

Woensdag worden de nieuwe Provinciale Staten gekozen. De regionale volksvertegenwoordigers kiezen op hun beurt op 23 mei 75 nieuwe senatoren. Volgens de jongste prognose van Maurice de Hond telt de Senaat straks 43 en volgens Synovate zelfs 46 voorstanders van het nertsenverbod - de twijfelende Christenunie niet meergerekend. Dat is ruim boven de vereiste meerderheid van 38.

Dat wil niet zeggen dat verbod er daadwerkelijk komt. Er zijn nog drie belangrijke onzekerheden. Ten eerste is het natuurlijk de vraag of de voorspellingen kloppen; het komt niet zelden voor dat peilingen er ver naast zitten. Wel is de marge voor de voorstanders erg groot. Daarnaast is het nog mogelijk dat de nieuwe leden van de Provinciale Staten niet op senatoren van hun eigen partij stemmen. Voor Statenleden van een regionale partij is dat niet eens mogelijk. De uitkomst van die tombola laat zich moeilijk voorspellen, maar ook hier geldt: de tegenstanders moeten van ver komen.

De grootste onzekerheid is de positie van de PVV. In de huidige Eerste Kamer is het de Christenunie die een cruciale rol speelt, maar na de verkiezingen geeft de partij van Geert Wilders de doorslag. De PVV is voorstander van een verbod, maar stemde recent in de Tweede Kamer tegen een bijbehorend compensatieplan. Een foutje, verzekerde Wilders later.

Directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Pelsdierhouders kan zich in elk geval niet voorstellen dat de Senaat straks instemt met het plan. "Een verbod leidt tot minimaal 120 miljoen euro aan schade zonder dat daar dekking voor is", zegt hij. "Als men daar geen oog voor heeft, kun je net zo goed stoppen met de Eerste Kamer." Volgens Verhagen is het onwaarschijnlijk dat de PVV als gedoogpartner van het kabinet een dusdanig groot gat in de rijksbegroting laat ontstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.