Home

Nieuws

Voorjaarsplanting van tulp, narcis en hyacint

Wageningen - Bij voorjaarsplanting worden bollen zodanig geprepareerd dat ze in het voorjaar geplant kunnen worden en ook in datzelfde voorjaar nog bloeien in tuin, park, terras of balkon.

Niet alleen de zogenoemde gemaksconsument heeft behoefte aan dit type product, maar ook landscapers (hoveniers) kunnen van dit concept profiteren voor grootschaliger beplantingen met voorjaarsbloeiende bolgewassen in het voorjaar. Na een haalbaarheidsstudie in 2007 is voor dit concept 'voorjaarsplanting' voor tulp, narcis en hyacint gedurende 2 jaren ervaring opgedaan met een groter sortiment. Hieruit bleek dat voorjaarsplanting goed uitvoerbaar is en tot een mooi resultaat leidt.

Het rapport noemt een aantal aandachtspunten rond bolkwaliteit en bewaarcondities (temperatuur en relatieve vochtigheid) waaraan moet worden voldaan. Een belangrijk punt is dat gezond uitgangsmateriaal wordt gebruikt, dat vanaf rooien de juiste behandeling krijgt. Het vraagt om een serieuze aanpak. Het project laat zien dat er goede mogelijkheden zijn voor dit concept.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.