Home

Nieuws 231 x bekeken

'Voedselzekerheid EU gegarandeerd'

Den Haag – De Nederlandse veehouderij is kwetsbaar voor natuurrampen, dierziekten en geopolitiek, maar de Europese voedselzekerheid komt in geval van extreme situaties niet in gevaar.

Dat blijkt uit onderzoek van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving. Onder leiding van Wouter van der Weijden werd onderzocht hoe stressbestendig de veehouderij is. Extreme situaties kunnen wel veel schade veroorzaken aan de veehouderij en vlees- en zuivelsector.

In het onderzoek is gekeken wat er gebeurt met de Europese land- en tuinbouw als de soja-import weg valt, als er een zware epidemie van een dierziekte is of als er sprake is van langdurige droogte of een grote vulkaanuitbarsting.

De Europese voedselzekerheid komt bij deze scenario’s niet in gevaar. Al kunnen de prijzen voor vlees en zuivel wel met 50 tot 100 procent stijgen. Dit heeft met name gevolgen voor de consumptie in de minst welvarende lidstaten, concluderen de onderzoekers. De extreme situaties kunnen voor de veehouderij en de vlees- en zuivelsector grote schade veroorzaken.

Door duur veevoer zal met name de pluimvee- en varkenssector krimpen. De rundveehouderij is vooral gevoelig voor droogte, omdat het grasaanbod dan sterk zal afnemen. Onderzoekers voorzien dat de sector pas na 5 tot 10 jaar weer op het oude niveau zal zijn. Een epidemie van dierziekten kan tot tientallen miljoenen euro’s schade veroorzaken, becijferden de onderzoekers.

Volgens het platform kan de EU grootschalige problemen voorkomen door grotere voorraden vaccins aan te leggen en zich niet meer uitsluitend te richten op liberalisering van het landbouwbeleid. Onderzoeker Wouter van der Weijden vindt dat de EU weer graanvoorraden en een braakregeling in het leven moet roepen om de buffers te herstellen. ”Dat kan heftige prijsschokken helpen voorkomen. De marktwerking is hier te ver doorgevoerd. We moeten zeker niet terug naar het oude landbouwbeleid, maar zonder buffers wordt het systeem instabiel.”

De grote afhankelijkheid van de import van soja is een risico. Van der Weijden adviseert de EU de teelt van eiwitgewassen sterk te stimuleren, om deze afhankelijkheid te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.