Home

Nieuws

'Vleesimport niet altijd beter voor het milieu'

Brussel – Import van vlees uit landen buiten de EU mag dan commercieel aantrekkelijk zijn, het is niet altijd beter voor het milieu.

Zo kan de productie gepaard gaan met een veel hogere uitstoot van broeikasgassen.

Dat blijkt uit een rapport van het onderzoekscentrum JRC van de Europese Commissie naar de bijdrage van de Europese veehouderij aan de emissie van broeikasgassen. Daarin is ook een passage gewijd aan klimaateffecten van geïmporteerd vlees. Het JRC heeft daarbij gekeken naar de drie belangrijkste vleesimporten: rundvlees en kip uit Brazilië en schapenvlees uit Nieuw-Zeeland.
Alleen de uitstoot van Braziliaanse kip ligt lager dan dat van de Europese concurrent: omgerekend 1,2 kilo CO2 per kilo vlees, tegen 5 kilo gemiddeld in de EU; Nederland zit met een uitstoot van ruim 6 kilo CO2 nog iets boven het EU-gemiddelde.

De productie van Braziliaans rundvlees gaat, door de extensieve productiewijze, gepaard met een uitstoot die twee keer zo hoog is als in Europa: omgerekend 48 kilo CO2 per kilo vlees, tegen 22 kilo gemiddeld in de EU. Nederlandse boeren produceren nog schoner: 17,4 kilo CO2. Als (wijziging in) het landgebruik, voor veevoer, wordt meegeteld scoort Braziliaans rundvlees nog slechter: 80 kilo CO2 per kilo vlees.

Ook bij Nieuw-Zeelands schapenvlees is de bijdrage aan het klimaatprobleem geen goede reden dit te kopen: de uitstoot ligt met 33 kilo CO2 per kilo vlees flink hoger dan de 20 kilo CO2 in de EU. Nederlandse vleesschapenhouders lopen op dit punt precies in de Europese pas.

Opgemerkt moet worden dat voor berekening van de uitstoot van vleesimport een wat ander rekenmodel is gebruikt dan bij de Europese vleesproductie. Bij de berekening wordt de uitstoot van verschillende broeikasgassen (ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxiden) omgerekend naar zogeheten CO2-equivalenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.