Home

Nieuws 348 x bekeken 1 reactie

Verdeeldheid over aanpak stalbranden overheid

Arnhem – Dierenbelangenorganisaties en vertegenwoordigers van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) hebben kritiek op de aanpak van stalbranden door het ministerie van ELI. Dat blijkt tijdens een symposium over branden in veestallen van het NIFV in Arnhem.

De voornaamste kritiek is dat de overheid te afwachtend handelt.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) wil in eerste instantie geen nieuwe wetgeving maken om het risico op branden in stallen te verkleinen. ELI komt nog voor de zomer met een plan van aanpak voor stalbranden. Dit plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met verzekeraars, veiligheidsorganisaties, de Dierenbescherming en LTO Nederland.

”Het plan van aanpak is gericht op bewustwording en kennisoverdracht. We kijken eerst hoe de brandveiligheid binnen de bestaande regels kan verbeteren”, zegt Louise Verbeek van het ministerie. Ze vindt dat het niet zinvol is om nieuwe wetgeving te maken als niet bekend is of de huidige wetgeving wordt nageleefd. ”Het maken van nieuwe regels is een vorm van schijnzekerheid als ze niet worden nageleefd.”

Wakker Dier wil dat strengere brandpreventiergels voor stallen worden opgenomen in het bouwbesluit. René Hagen, lector brandpreventie van NIFV begrijpt dat het kabinet het bouwbesluit, dat begin 2012 van kracht zal worden, niet opschuift voor de stalbrandenproblematiek. ”Maar ze zouden er goed aan doen om te erkennen dat er iets moet gebeuren. De overheid heeft misschien wel een iets te eenvoudige agenda gemaakt”, vindt Hagen. Hij merkt op dat betere brandveiligheid voor vee in de huidige wetgeving moeilijk te ondervangen is. ”In het bouwbesluit past het niet. Dat is gericht op veiligheid van mensen, beheersbaarheid van brand en bescherming voor de omgeving”, aldus Hagen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bij de aanpak van stallenbranden kan men het voortaan best uitgaan van de vervangingswaarde van de inboedel ( lees: de verbrande veestapel) tegenover de handelswaarde van die dieren op het moment waarop de brand uitbrak. Dan zal alras blijken dat er in veel gevallen sprake is van een financieel mededenkend kortsluitingsvirus!

Of registreer je om te kunnen reageren.