Home

Nieuws 954 x bekeken

'Veehouderij in EU zorgt voor 10 procent van CO2-uitstoot'

Brussel – De veehouderij is verantwoordelijk voor 9,1 dan wel 12,8 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU, afhankelijk van of het landgebruik voor de veevoerproductie meetelt of niet.

Dat concludeert het onderzoekscentrum van de Europese Commissie in zijn jongste studie, ’Evaluatie van de bijdrage van de veehouderij aan de broeikasgasuitstoot in de EU’. Aan de studie hebben wetenschappers uit verschillende lidstaten meegewerkt.

De uiteindelijk berekende uitstoot is aanzienlijk lager dan de 18 procent, waar wereldvoedselorganisatie FAO op uitkwam in haar bekende studie ’Livestock’s long shadow’ uit 2006.

De Europese onderzoekers merken op dat de twee percentages niet zomaar zijn te vergelijken; zo hebben zij een ander rekenmodel gebruikt en hebben ze emissies verderop in de veeketen niet meegeteld. Ook zijn de resultaten omgeven met veel onzekerheden, door de talloze aannames.

De Europese rundvlees- en zuivelsector zorgen voor de meeste uitstoot, met beide een aandeel van 29 procent. De varkenshouderij draagt voor 25 procent bij, de overige sectoren samen nog eens 17 procent.

Per eenheid product liggen de cijfers deels anders: rundvlees en schapenvlees brengen dan de grootste uitstoot met zich mee, respectievelijk 22 en 20 kilo CO2-equivalent per kilo vlees. Voor varkensvlees ligt dit op 7,5 kilo, voor eieren 3 kilo, en melk heeft de laagste CO2-voetafdruk, met 1,4 kilo CO2-equivalent.

Met technologische maatregelen kan de uitstoot worden verminderd met 15 tot 20 procent, schatten de onderzoekers. In Nederland ligt de reductie mogelijk wat lager, omdat hier al efficiënt wordt geproduceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.