Home

Nieuws

Toename allochtone leerlingen in groen onderwijs

Ede – Ruim 9 procent van de leerlingen op mbo-groen is van niet-westerse afkomst. Dit is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden, blijkt uit cijfers van DUO-IB-groep uit Ede.

Bij het vmbo-groen steeg het percentage niet-westerse allochtonen van 5,2 naar 6,9 procent. Het hbo bleef gelijk.

De scholen zetten sinds enkele jaren in op meer diversiteit in het groene onderwijs door het actieplan Kies Kleur in Groen. Het Actieplan Kies Kleur in Groen is een initiatief van de AOC’s, kenniscentrum Aequor, Stoas Hogeschool en Wageningen UR.

De AOC Raad is verheugd met de resultaten. ”Een forse stijging bij het vmbo-groen en een spectaculaire toename niet-westerse allochtonen in het mbo, dat zijn prachtige en zeer welkome resultaten voor de AOC’s. Zij werken hier al jaren hard aan”, aldus Marcel Kooijman, directeur van de raad.

In vergelijking met andere studierichtingen kiezen in verhouding nog steeds weinig niet-westerse allochtone leerlingen voor een groene opleiding. Volgens de raad komt dit door een verkeerd beeld van de groene beroepen, die door deze doelgroep worden geassocieerd met agrarisch handwerk in het thuisland. Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat niet-westerse allochtonen zich (nog) niet thuis voelen op de nu relatief witte scholen.

Of registreer je om te kunnen reageren.