Home

Nieuws

Senaat akkoord met landbouwbegroting

Den Haag – De Eerste Kamer is akkoord met de landbouwbegroting voor 2011. Dat bleek dinsdag tijdens de stemmingen in de Senaat. SP, Groenlinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Tegelijkertijd werd een CDA-motie aangenomen die stelt dat natuurwetgeving niet boven de regels voor ruimtelijke ordening mag worden gesteld. In datzelfde voorstel staat dat het op soortengerichte beleid moet verschuiven naar een gebiedsgerichte benadering.

In een andere aangenomen motie spreekt de Eerste Kamer uit dat het de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies dient te worden overgedragen, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.