Home

Nieuws

Schenkingsrecht over geschonken weiland

Leeuwarden - Een dochter is over geschonken weilanden minimaal 6 procent schenkingsrecht verschuldigd. Dit geldt ook voor het deel van de schenking dat onder de eenmalig verhoogde vrijstelling valt.

Een dochter krijgt op 11 juli 2006 door haar ouders enkele percelen weiland geschonken met een waarde van in totaal € 89.651. Zij doet in haar aangifte schenkingsrecht een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkingsrecht. De belastingdienst legt X een aanslag schenkingsrecht op van € 7.068. De belaste verkrijging bedraagt € 67.951, te weten € 89.651 verminderd met de vrijstelling van € 21.700. Van de verkrijging is € 21.703 belast met 5 procent, € 21.698 met 8 procent en € 24.550 met 12 procent schenkingsrecht. Tenslotte wordt 6 procent schenkingsrecht geheven over het bedrag van de vrijstelling van € 21.700. Met dat laatste kan de dochter zich niet verenigen.

Hof Leeuwarden oordeelt in navolging van de rechtbank dat over het vrijgestelde gedeelte van de schenking niettemin schenkingsrecht moet worden berekend gelijk aan de overdrachtsbelasting die daarover verschuldigd zou zijn. Het hof oordeelt dat de rechtbank op goede gronden een juiste beslissing heeft genomen. De rechtbank overwoog dat artikel 33, tweede lid, SW 1956 (oude wet) zelfstandige toepassing heeft. Dit betekent dat de in dit artikel bedoelde verwijzing naar art. 24, derde lid, SW 1956 niet ziet op een maximering van de gehele op de verkrijging betrekking hebbende heffing, maar dat de tekst van beide wetsbepalingen voorschrijft dat het op grond van artikel 33, tweede lid, SW 1956 berekende schenkingsrecht over het vrijgestelde gedeelte van de schenking respectievelijk evenveel en niet minder bedraagt dan indien er overdrachtsbelasting zou zijn geheven.

Conclusie is dat de inspecteur bij de berekening van het schenkingsrecht de juiste methodiek heeft toegepast. Het hoger beroep van X is ongegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.