Home

Nieuws

Rapport over toekomstig GLB krijgt kritiek in Europarlement

Brussel – Het ontwerprapport over het Europees landbouwbeleid (GLB) van na 2013 van de Duitse christen-democraat Albert Dess heeft bij een eerste bespreking in het Europees Parlement, maandag, veel kritiek ontmoet.

De kritiek richt zich met name op twee punten. Het eerste is de voorgestelde ’vergroening’ van de directe inkomenstoeslagen; veel collega-Parlementariërs vinden de voorstellen van Dess op dit punt vaag en ingewikkeld.

De Duitse christen-democraat vindt dat voortaan alleen boeren, die minimaal aan twee ’milieuprogramma’s’ meedoen, een volledige toeslag mogen ontvangen. Die programma’s moeten nog worden uitgewerkt, maar moeten bovenwettelijke duurzaamheidseisen bevatten, zoals akkerrandenbeheer, verplichte vruchtwisseling of biologische landbouw.

Ook Dess’ voorstel om een evenwichtiger verdeling van de landbouwgelden te bewerkstelligen roept vragen op. Dess vindt dat de toeslag in elke lidstaat minimaal tweederde van de gemiddelde toeslag dient te bedragen. Volgens de Schotse liberaal George Lyon zouden slechts drie lidstaten daar iets mee opschieten.

Dess is door de landbouwcommissie in het Europees Parlement aangewezen als rapporteur. Dat betekent dat hij een stuk opstelt, in reactie op eerste voorstellen van landbouwcommissaris Dacian Ciolos voor het toekomstig GLB, uit november 2010. Ciolos komt medio dit jaar met uitgewerkte voorstellen.

De Italiaan Paolo de Castro, voorzitter van de EP-landbouwcommissie, onderstreepte het belang van een unaniem oordeel van de commissie, om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.