Home

Nieuws 238 x bekeken

Rapen kievitseieren Friesland toegestaan

Leeuwarden – In Friesland mogen ook dit jaar kievitseieren worden geraapt. De ontheffing voor het rapen blijft in stand. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag besloten.

De provincie heeft de ontheffing verleend aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). Leden van de BFVW mogen nu de hele maand maart kievitseieren rapen. Volgens berekeningen van de provincie kunnen in die periode 5.939 eieren worden geraapt zonder schade te berokkenen aan de kieviten.

De Faunabescherming had beroep ingesteld tegen de ontheffing. Volgens de Faunabescherming is het aantal kieviten in Fryslân ook het afgelopen jaar weer zo achteruitgegaan dat er geen eieren mogen worden geraapt. De rechtbank vindt echter dat de berekeningen van de provincie kloppen.
De Faunabescherming stapt nu naar de Raad van State, laat woordvoerder Harm Niessen weten.

Voor dit jaar zal dat geen gevolgen hebben, maar volgend seizoen zal het opnieuw van rechters afhangen of deze traditie in stand blijft. Niessen noemt het een principiële kwestie. ”De kievit is een bedreigde diersoort, de stand daalt nog elk jaar.” Hij mist bij de rechtbank een visie op de gevolgen hiervan op de langere termijn.

De rechter heeft vertrouwen in het registratiesysteem dat de provincie heeft bedacht, door de beugel. Dit systeem houdt in dat elke eierzoeker bij het vinden van eieren eerst per sms toestemming moet vragen of hij mag rapen. De geraapte eieren worden geregistreerd. Als het maximum toegestane aantal eieren is geraapt, wordt een sms verstuurd dat rapen niet meer mag.

Of registreer je om te kunnen reageren.