Home

Nieuws

Rabobank: na champignons ook plukkeurmerk vollegrond

Utrecht – Het plukkeurmerk Fair Produce zou na de champignonsector uitgerold moeten worden naar de vollegrondsgroenteteelt.

Dat stelt de Rabobank, mede-initiator voor het zogenaamde ketengarantiesysteem dat Polenconstructies moet uitbannen en eerlijke beloning moet afdwingen. Volgens Rabodirecteur akker- en tuinbouw Dick Oosthoek spelen dergelijke problemen ook in de open teelten.

Jan Roefs, voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroente van LTO, is verrast. ”We zijn niet direct betrokken bij zulke plannen. We volgen het op de voet en zijn voorstander van het plan. Maar het lijkt ons dat de kans op falen groter wordt als het te snel breed wordt ingevoerd. Laten we het eerst invoeren bij champignons.”

Binnenkort starten vijfentwintig champignonbedrijven met het keurmerk, waarmee ze bovenwettelijke zaken regelen als beloning volgens de Nederlandse fiscale regels en maximale vergoedingen voor onderdak en transport. De planmakers gaan er vanuit dat met Kerstmis het plukkeurmerk bij de meeste champignonbedrijven is ingevoerd.

Ook Leo Welschen, secretaris van handelskoepel FrugiVenta, kent geen concrete plannen voor uitrol naar andere sectoren. ”Als de aanvraag voor startfinanciering wordt goedgekeurd bouwen we een werkorganisatie. Andere sectoren kunnen zich melden.”

De Rabobank wil groentetelers bij financieringsaanvragen ontmoedigen Polenconstructies toe te passen, maar wijst aanvragen van bedrijven met zo’n constructie nog niet af. ”We willen ze een remweg geven, ze moeten dat afbouwen. De markt dwingt ze straks”, aldus Oosthoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.