Home

Nieuws

Perceel in Natura 2000-gebied kadastraal vastgelegd

Apeldoorn – Alle percelen die in een Natura 2000-gebied liggen worden kadastraal vastgelegd.

Het kadaster en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) werken samen, zodat iedereen via het Kadaster kan achterhalen welke percelen onderdeel zijn van het natuurnetwerk.

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Nadat het ministerie van ELI een Natura 2000-gebied definitief aanwijst moet binnen vier dagen na dit besluit het in de Openbare Registers van het Kadaster worden ingeschreven, aldus de dienst in zijn relatiemagazine ’Terzake’.

Een inschrijving houdt in dat de Natura 2000-registratie wordt gekoppeld aan de betreffende kadastrale perceelnummer. Wie dan zo’n perceel raadpleegt in de kadastrale registratie ziet dan dat het onder de Natura 2000-regeling valt en kan desgewenst doorklikken naar het aanwijzingsbesluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.