Home

Nieuws

Peiling PT gelijk met samenwerkingsbesluit schappen

Zoetermeer – Tuinders zullen voor 1 juni een oordeel geven over het Productschap Tuinbouw (PT). De draagvlakpeiling lijkt daarmee samen te vallen met het eindbesluit voor samenwerking tussen de productschappen.

Dat bleek dinsdag op de PT-bestuursvergadering. De uitkomst van die draagvlakpeiling wil het PT inbrengen in de politieke discussie over de toekomst van de schappen komend najaar. Het zoeken naar samenwerking met andere schappen loopt vertraging op.

Interim-voorzitter Bart Bruggeman: ”We verwachten eind mei een besluit over samenwerking tussen schappen. Het was eerder voorzien dit eind april te doen.” Mogelijk zijn voor die tijd wel grote lijnen bekend van de plannen, zo liet hij doorschemeren.

Dinsdag werd het bestuur bijgepraat over een eerste blauwdruk voor samenwerking, opgesteld onder leiding van Pieter Cloo. Het was een besloten onderdeel van de bestuursvergadering. In stuurgroepen kijken de productschappen naar samenwerking op gebied van huisvesting, ICT, personeelsbeleid en verdere ondersteuningstaken (backoffice). Het PT zal uitvoering van medebewindstaken al zeker inbrengen in een gezamenlijke organisatie.

Het is nog niet duidelijk hoe het PT de draagvlakpeiling zal inrichten. Het dagelijks bestuur besluit daar 18 april over. De voornaamste vraag is of het PT zelf de peiling uitvoert via internet of daarvoor een bureau inhuurt. LTO Noord Glaskracht pleit voor het laatste, en daarin het Productschap Akkerbouw te volgen.

Een proef onder een beperkte groep akkerbouwers door een extern bureau zou op een ruim draagvlak duiden voor het schap. ”Als de techniek geen discussie oplevert, is het verstandig daar goed naar te kijken”, zei Glaskracht-directeur Dick Hylkema.

Of registreer je om te kunnen reageren.