Home

Nieuws 176 x bekeken

PT-heffing importgroente geen steunmaatregel

Den Haag - De heffing die het Productschap Tuinbouw oplegt aan importeurs van groente en fruit kan niet worden gezien als steunmaatregel voor Nederlands product. Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep.

Zeven importeurs voerden het bezwaar aan dat ze wel heffing betalen, maar dat ze geen tegenprestatie zien van de heffing. Het Productschap Tuinbouw richt promotie-activiteiten namelijk vooral op Nederlands product. De heffing zou onrechtmatig zijn, omdat deze niet is goedgekeurd door Brussel.

Het College oordeelt echter dat met de algemene heffing vooral de organisatiekosten gefinancierd worden van het PT. Activiteiten als promotie voor Nederlands product worden betaald uit bestemmingsheffingen.

Het college verklaart de beroepen van de importeurs ongegrond. De werkzaamheden van het PT komen ten goede aan de Nederlandse ondernemingen in de tuinbouwsector, stelt het college. Dat een deel van de verhandelde producten door Nederlandse ondernemingen in die sector uit het buitenland wordt gehaald, leidt niet tot een andere conclusie. Volgens het college is daarom ook geen sprake van een verboden fiscale discriminatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.