Home

Nieuws 370 x bekeken

Onderhandelingen voor cao vlees van start

Rotterdam/Utrecht – Per jaar 3 procent loonsverhoging, per jaar een eenmalige uitkering, ook voor uitzendkrachten en een verbetering van de eindejaarsvergoeding van 1 procent. Dat zijn globaal de looneisen waarmee FNV bondgenoten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vleessector in gaat.

De onderhandelingen voor een nieuwe tweejarige cao voor de vleessector die op 1 april in moet gaan, beginnen donderdag.

CNV Vakmensen wil 1,5 procent per 1 april en eenzelfde verhoging per 1 april volgend jaar. CNV wil bovendien voor elke werknemer € 27,50 per vierwekenperiode.

De problematiek van het grote aantal uitzendkrachten in de vleessector zal een belangrijk thema gaan worden tijdens de besprekingen. De vakbonden willen dat de werkgevers zich verantwoordelijk maken voor de uitzendkrachten. De FNV wil bovendien dat het percentage vaste krachten in de vleesbedrijven structureel met 10 procent omhoog gaat. De vakbond stelt bovendien dat zij bereid is om looneisen te matigen als er afspraken gemaakt kunnen worden die de positie van de flexwerkers verbeteren.

Verder steken de vakbonden in op verbeteringen in de pensioenvoorzieningen. De FNV wil bijvoorbeeld dat er mogelijkheden komen voor 55-plussers om in deeltijd te gaan werken met een 100 procent opbouw van het pensioen.

Secretaris van de werkgeversorganisatie COV Richard van der Kruijk vindt het eisenpakket van de bonden niet reëel. ”De eisen zijn niet in lijn met onze wens voor een modernere flexibeler cao, waar we in werkgroepverband met de vakbonden over hebben gesproken.” Van der Kruijk laat zich nog niet uit over wat de werkgevers eventueel aan loonsverbetering hebben te bieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.