Home

Nieuws

Nieuw computerprogramma Freesia

Wageningen - Met een nieuw computerprogramma ontwikkeld door Wageningen UR Glastuinbouw, kan de groei van freesia in relatie tot het klimaat worden voorspeld.

Telers en voorlichters zijn positief over het programma. Het model berekent een grafiek voor de totale fotosynthese bij het ingestelde klimaat. Iedere balk in de grafiek is opgesplitst in twee delen, één voor de netto groei en één voor de dissimilatie of onderhoudsademhaling.

Zo is snel te zien of een gewas netto droge stof aanmaakt en dus groeit, of dat een groot deel van de assimilaten 'verloren' gaat aan onderhoudsademhaling. Versie 1.0 van het model laat alleen de groei als geheel zien en nog niet de verdeling van assimilaten naar bijvoorbeeld blad of knol. Een teler moet daarom de invloed van het klimaat op de ontwikkeling dus zelf goed in de gaten houden.

Als naast groei ook ontwikkeling in het model zou worden opgenomen kan het model ook worden ingezet voor planning en sturing van de teelt over langere tijd. Het model is te downloaden. Voor gebruik van het model is meer informatie te vinden op de website van Wageningen UR Glastuinbouw

Als het bestand te groot is om te downloaden, kan een mail gestuurd worden naar contactpersoon Frank van der Helm (frank.vanderhelm@wur.nl) met vermelding van naam, postadres en bedrijfsnaam.


Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.