Home

Nieuws 1 reactie

Milieuclub en landbouw werken aan plan mestverwerking

Den Haag – De milieubeweging en de landbouwsector slaan de handen ineen om mest beter te verwerken én te verwaarden.

Stichting Natuur en Milieu (SNM) en de ZLTO werken aan een plan om dit te bereiken.
Dat heeft Sijas Akkerman, teammanager landbouw en economie bij SNM, vandaag gezegd in de Tweede Kamer. De Kamer besprak het net verschenen SER-rapport over de ’biobased economy’. Dat is de toepassing van plantaardige en dierlijke grondstoffen in niet-voedsel-producten.

Al te veel wilde Akkerman nog niet uitweiden over het plan, dat in mei het licht moet zien, en waarbij idealiter ook LTO Noord en LLTB aanhaken. Kern is dat waardevolle grondstoffen, zoals stikstof en fosfaat, uit de mest worden gehaald. Dat is beter dan de mest verbranden of co-vergisten, zoals nu veelal gebeurt.

Volgens Akkerman vergt dit andere stalsystemen, die het beter mogelijk maken om mest te scheiden in een dunne en dikke fractie. Probleem daarbij is dat nieuwe stallen investeringen vragen van boeren die nu, door magere opbrengsten, weinig middelen hebben om die investeringen ook te doen, aldus Akkerman.

De overheid zou kunnen bijdragen door te regelen dat milieukosten meer in de prijs worden verrekend. ”Bij voedselveiligheid kan dat ook, dus waarom niet bij duurzaamheid?” Het subsidiëren van nieuwe stallen acht Akkerman minder kansrijk; het huidige kabinet wil juist af van stimuleringssubsidies.

De Kamerleden zijn het eens met de SER dat natuurlijke grondstoffen allereerst voor voedsel moeten worden gebruikt, en pas in laatste instantie voor energie-opwekking. Het pleidooi van Diederik Samsom (PvdA) om dit te verplichten onderschrijft de SER echter niet.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Men is al jaren lang bezig met mestverwerking. De milieuclubs waren tegen, hebben de boeren er nu nog wel zin in!

Of registreer je om te kunnen reageren.