Home

Nieuws 256 x bekeken

Megaleghennenbedrijf eist vergunning

Groesbeek - Leghennenhouder Huub van Deurzen eist via de Raad van State een Natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Gelderland voor zijn megabedrijf in Groesbeek.

Zonder die vergunning kan Van Deurzen geen doorstart met zijn bedrijf maken.
Van Deurzen moest zijn stallen in Groesbeek met een capaciteit van 300.000 leghennen op 1 september 2008 leegmaken op last van de rechtbank. Aanleiding voor die beslissing waren klachten van de Stichting Wakker Dier en de Vereniging Werkgroep Milieubeheer.
Van Deurzen voldeed volgens hen niet aan bepaalde milieu-eisen. In de eerste instantie zouden de stallen op 1 mei van 2008 leeg moeten zijn, maar de leghennenhouder kreeg uiteindelijk uitstel tot 1 september 2008.

Met minder kippen (maximaal 232.000 stuks) en een modern centraal luchtafzuigsysteem wil de leghennenhouder zjjn activiteiten in Groesbeek weer oppakken. Het luchtafzuigsysteem stoot de lucht met een uittreedsnelheid van tien meter per seconde verticaal uit. Dat moet volgens hem leiden tot een verdunning en betere verspreiding van geur en fijnstof.

De Raad van State verleende Van Deurzen begin februari van dit jaar een milieuvergunning na een juridische procedure van ongeveer tien jaar. De Raad wees daarmee de bezwaren van de Stichting Wakker Dier en de Vereniging Werkgroep Milieubeheer Groesbeek af.

Om zijn stallen te kunnen vullen met leghennen, heeft Van Deurzen nog een vergunning in kader van de Europese natuurbeschermingswet van de provincie Gelderland nodig. De provincie weigerde die vergunning eind vorig jaar af te geven, omdat Van Deurzen volgens haar niet aan heeft kunnen tonen dat zijn bedrijf geen schadelijke effecten heeft voor het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk.

Of registreer je om te kunnen reageren.