Home

Nieuws

Manifest voor bundeling onderwijs ondertekend

Dronten - Het groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven slaan de handen ineen om het dreigend tekort aan gekwalificeerde medewerkers te kunnen vangen.

Ze hebben daartoe een gezamenlijk manifest ondertekend. Het manifest is naast de organiserende partijen ondertekend door bestuurders van de AOC Raad, de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) en de gezamenlijke productschappen. Ze gaan hun gezamenlijke inspanningen bundelen en meer richten en afstemmen met als doel aantrekkelijk en goed onderwijs voor vitale agro- en tuinbouwsectoren.

De inzet van de organisaties heeft betrekking op vier speerpunten. Dat zijn onder meer een leven lang leren voor medewerkers en zij-instromers (regelmatige om- en bijscholing en een goed aanbod aan opleidingen) en een versterking van de kwaliteit van opleidingen voor het agrocluster (differentiatie en verbreding van expertise met meer aandacht voor handel, ICT en techniek, logistiek, kwaliteitszorg en ketengericht ondernemerschap). Verder moet de informatie voor leerlingen medewerkers en het imago van agrarische sectoren en onderwijs te worden verbeterd.

De manifestpartners gaan nauw samenwerken door lopende campagnes op elkaar af te stemmen. Het imago van het agrarisch bedrijfsleven richting doelgroepen (basis-, voortgezet en beroepsonderwijs, studenten, ouders en intermediairs) moet worden versterkt. Nieuwe en betrouwbare kennis moet snel zijn weg vinden naar de bedrijven, in lespakketten voor leerlingen en scholingsarrangementen voor medewerkers, staat in het manifest.

Om de onderlinge kennisuitwisselingen tussen onderwijsinstellingen en de beroepspraktijk te bevorderen willen de vijf ondertekenende partijen netwerken gaan opzetten van ondernemers, onderwijs, onderzoek om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.