Home

Nieuws

Luchtwassers kunnen wel degelijk goed werken

Wageningen – Luchtwassers kunnen wel degelijk goed werken. Dat is gebleken in een project “Doelmatig gebruik van luchtwassers’’. Het project werd uitgevoerd door Wageningen UR en begeleid door DLV intensief-advies. Het project werd gefinancierd vanuit de innovatieregeling en de Productschappen Vee Vlees en Eieren.

Luchtwassers functioneren vaak minder goed door gebrek aan aandacht van zowel de gebruiker, als de leverancier van het apparaat. Ook de handhavende gemeente schiet vaak tekort als het gaat om de controle. De veehouder heeft zijn prioriteiten bij de dieren liggen, terwijl de leverancier van de apparatuur zich na de levering terugtrekt en de gebruiker aan zijn lot overlaat.

Met eenvoudige tips op het gebied van afstelling en reiniging van de luchtwasser is vaak al veel winst te behalen, zo blijkt uit het onderzoek. Hierover zalm ook veel beter moeten worden gecommuniceerd, zo concluderen de onderzoekers.

Het project ging vorig jaar van start met 15 deelnemers in de Gelderse Vallei. Onder de deelnemers waren een pluimveehouder en twee kalverhouders. De overige deelnemers zijn zeugen- en vleesvarkenshouders. Op alle bedrijven is geïnventariseerd hoe er met de luchtwassers werd gewerkt. het draaide daarbij om punten als instellingen, vervuiling, stroomgebruik, wascapaciteit, ventilatiecapaciteit en controlemogelijkheden. Voor elke deelnemer werd een verbeterplan opgesteld waarbij het draaide om doelmatige signalering, verminderen van stroomkosten, beperking van zuurgebruik en optimalisering van het rendement.

Of registreer je om te kunnen reageren.