Home

Nieuws

Lidstaten verdeeld over plan vrije keuze transgene teelt

Brussel - De EU-milieuministers hebben verdeeld gereageerd op het Commissie-voorstel om besluitvorming over de teelt van transgene gewassen over te laten aan de lidstaten.

De verdeeldheid spitst zich vooral toe op de vraag welke argumenten lidstaten mogen aanvoeren voor een verbod op transgene teelt. Hiervoor heeft de Commissie een voorlopige lijst opgesteld, met daarop zaken als bescherming van de biodiversiteit; verenigbaarheid met de landbouwstructuur; religieuze of ethische bezwaren in de samenleving. Vraag is onder meer of de lijst uitputtend moet zijn of niet.

Eurocommissaris John Dalli (volksgezondheid) hield de ministers voor dat een verzoek om een verbod per geval wordt bekeken: wat een argument is voor de ene lidstaat hoeft dat vooor de andere niet te zijn.

Sommige lidstaten vragen zich af of bepaalde argumenten wel verenigbaar zijn met de regels van de WTO en de Europese interne markt. Ook juristen wierpen deze vraag eerder op. Momenteel worden aanvragen voor transgene teelt uitsluitend getoetst op gevolgen voor volksgezondheid en milieu, door EU-voedselautoriteit Efsa.

Als de Efsa een aanvraag goedkeurt hebben lidstaten formeel nauwelijks nog een mogelijkheid de teelt van transgene gewassen te weren. In de praktijk leidt dit tot een impasse omdat sommige lidstaten, zoals Oostenrijk, toch vasthouden aan een teeltverbod, hoewel dat in strijd is met de Europese besluitvorming. Het Commissie-voorstel wil deze impasse doorbreken.

Zie ook: 'Nationaal verbod transgene teelt kan onder voorwaarden'

Of registreer je om te kunnen reageren.