Home

Nieuws 269 x bekeken 1 reactie

Ledenaantal Greenpeace teruggelopen

Amsterdam - Milieu- en actieorganisatie Greenpeace zag vorig jaar het ledenaantal dalen.

Op 1 januari 2011 had Greenpeace 495.000 donateurs, 5 procent minder dan het jaar ervoor. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie, dat donderdag openbaar werd. Volgens Greenpeace zijn de inkomsten overigens desondanks gestegen: met bijna 11 procent naar ruim 25 miljoen euro.

Dit komt onder andere door de bereidheid hogere bedragen te doneren. Een deel van de inkomsten kwam van de Nationale Postcode Loterij, waaronder een extra bijdrage voor het project voor duurzame visserij. Ook ontving Greenpeace geld uit bijvoorbeeld nalatenschappen (13,9 procent).

Volgens de milieuorganisatie neemt de betrokkenheid bij de doelstellingen toe. ,,Dat blijkt ook uit de groeiende groep online-actievoerders die zich inzet voor Greenpeace’’, aldus het verslag.

De organisatie zette vorig jaar flink in op internationale campagneactiviteiten. Daaraan besteedde de organisatie ongeveer 0,9 miljoen euro meer dan in 2009.

De bestedingen aan nationale campagnes stegen licht, terwijl de kosten voor educatie, voorlichting en administratie daalden. ,,Overigens zullen de bestedingen aan internationale campagnes de komende jaren verder stijgen, in lijn met de vastgestelde strategie.’’

Greenpeace claimt vorig jaar successen te hebben gehaald, onder meer door Nestlé ervan te overtuigen om niet langer palmolie te gebruiken waarvoor oerbos wordt vernietigd. Ook lieten velen via Greenpeace weten aan energiebedrijven Nuon en Essent het niet eens te zijn met de bouw van twee kolencentrales aan de rand van de Waddenzee.

Eén reactie

  • no-profile-image

    ALLE organisaties en verenigingen lijden onder de gevolgen van de crisis. Dat geldt echt niet alleen voor Greenpeace en andere natuur- en milieuminded organisaties, maar loopt ale een rode draad door de hele samenleving. Want als men minder te besteden heeft, dan wordt er vaak juist op dergelijke uitgaven bezuinigd. Dat wil absoluut niet betekenen dat men minder betrokkenheid heeft bij het doel dat zulke organisaties nastreven. Maar veel van die doelen zijn tegenwoordig ook te bereiken door via Internet, Twitter, Skype, Facebook of Hyves aan acties, bezwaarprocedures, petities en burgerinitiatieven deel te nemen. We zien alom dat zo'n soort actievoeren heel productief kan zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.