Home

Nieuws

LTO uit scherpe kritiek op afzetorganisaties groente

Den Haag – LTO-voorzitter Albert Jan Maat heeft tijdens een ledenbijeenkomst in De Koog deze week forse kritiek geuit op afzetorganisaties in groente en fruit.

De LTO-voorzitter zei de opstelling te betreuren van de afzetorganisatie DPA, die ook na 2013 op de oude voet wil doorgaan met de besteding van beschikbare GMO-middelen (Gemeenschappelijke Marktordening). Maat: ”Dit soort conservatisme is wel het laatste waar we op zitten te wachten. Het probleem in de groenteteeltsector wordt pijnlijk duidelijk, namelijk een gebrekkige afzetstructuur zonder een marktleider in handen van de telers.”

Volgens Maat kan de vollegrondsgroenteteelt alleen verder komen als stappen worden gezet buiten de gebaande paden. ’Ik constateer dat veel telers verder zijn dan degenen die hun producten aan de man brengen. Dat moet bepalend zijn voor de toekomstige inzet van GMO-gelden’, aldus de voorzitter van LTO Nederland.

Vorige week stelde ZLTO dat GMO-steun ook toekomt aan telers die geen lid zijn van een erkende telersvereniging. Volgens DPA zou dat de huidige afzetstructuur in gevaar brengen. Dat is juist gebaseerd op lidmaatschap van een vereniging.

Of registreer je om te kunnen reageren.