Home

Nieuws

LTO Noord meet schadelijke stoffen energiecentrale

Halingen – LTO Noord afdeling Franekeradeel-Harlingen gaat de uitstoot rondom de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen scherp in de gaten houden.

Met het onderzoek wil de afdeling aantonen of de emissie van de REC al dan niet leidt tot extra milieubelasting in de omgeving van Harlingen.

De REC gaat in april draaien en financiert het onderzoek. Al in 2010 is een nulmeting gedaan. De monitoring wordt uitgevoerd door Plant Research International, onderdeel van Wageningen Universiteit. Het wordt reeds toegepast bij afvalverbrandingsinstallaties in Alkmaar en Wijster.

Op vier meetpunten in het verwachte depositiegebied van de REC en een referentiepunt buiten de invloedssfeer van de installatie worden de metingen verricht naar onder meer het gehalte zware metalen.

Voor de metingen worden planten gebruikt die goede graadmeters vormen, aldus LTO Noord-bestuurslid Hendrik Sijtsma. In de zomer betreft het spinazie en gras, en in de winter boerenkool en spinazie. Ook wordt bij een melkveehouder het dioxine-gehalte in de melkplas gemeten.

Of registreer je om te kunnen reageren.