Home

Nieuws

LEI: beloning duurzaamheid teelt met logo en CO2-recht

Den Haag – De glastuinbouw kan meer beloning krijgen voor duurzame teeltmethoden. Dat kan de sector doen door product met aardwarmte of duurzame brandstoffen zichtbaar te maken in de keten. Ook denkt het Landbouweconomisch Instituut LEI dat snel duidelijkheid moet komen over de toekomstige verdeling van CO2-rechten voor telers.

Op dit moment onderhandelt de tuinbouw met de overheid over toekomstige CO2-doelstellingen en over de verdeling van de rechten na 2013. Telers met aardwarmte profiteren voorlopig niet van de rechtenhandel omdat er de komende twee jaar een sectorsysteem is zonder bedrijven individueel af te rekenen. Volgens het LEI is extra beloning van duurzame teeltstrategieën nodig om de drempels bij investeringen in aardwamte te verlagen. Dat kan door de CO2-rechten individueel te verhandelen.

Het LEI doet verder aanbeveling het ondernemersplatform aardwarmte van het programma Kas als Energiebron een grotere functie te geven. Ook pleit het LEI voor een regionale aanpak van aardwarmte door tuinbouworganisaties, energiebedrijven, wethouders en gedeputeerden bij elkaar te brengen voor ontwikkeling binnen een gebied.

Het LEI doet acht aanbevelingen om de lopende projecten voor energiebesparing in de tuinbouw te verbeteren. Zo moet het project Kas als Energiebron bedrijven gerichter benaderen op basis van hun teeltstrategie. Zo pleit het LEI voor nieuw onderzoek naar alternatieven voor WKK. Door slechtere opbrengsten kunnen bedrijven besluiten hun WKK niet meer te vervangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.