Home

Nieuws 194 x bekeken 3 reacties

'Kwetsbaarheid Europese veehouderij moet omlaag'

Den Haag – Er is een trendbreuk nodig in het landbouwbeleid om de veehouderij in Europa minder kwetsbaar te maken voor calamiteiten als dierziekten en het wegvallen van import van belangrijke producten.

Dat is de uitkomst van een ’stresstest’, die het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving (LIS) heeft uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Wageningen.

Het platform pleit onder meer voor grotere voorraden vaccins om dierziekten tegen te gaan en voor het aanleggen van graanvoorraden.

In de maandag gepresenteerde stresstest is nagegaan wat natuurrampen als droogte of een zware vulkaanuitbarsting kunnen betekenen voor de zekerheid van de voedselvoorziening in Europa. Ook is nagegaan wat er kan gebeuren als bijvoorbeeld een land als China probeert hoge voedselprijzen in eigen land probeert te verlagen met grote aankopen van soja, dat gebruikt wordt voor veevoer, op de wereldmarkt.

Volgens het platform hoeft de voedselzekerheid in de Europese Unie niet in gevaar te komen, maar dreigen wel prijsstijgingen voor vlees en zuivel van 50 tot 100 procent. Voor mensen mensen met lage inkomens in de minst welvarende landen van de Europese Unie zou dit voedsel onbetaalbaar worden. Dat is te voorkomen met een systeem van voedselbonnen. Dat neemt niet weg dat veel veehouders in Europa zich genoodzaakt zullen zien de veestapel fors in te krimpen en dat de economische schade kan oplopen tot miljarden.

Het platform beveelt aan dat de Europese Unie in het beleid meer rekening gaat houden met calamiteiten. Zo zou de Unie de teelt van eiwitgewassen kunnen stimuleren om Europa minder afhankelijk te maken van de import van soja. De Europese Unie zou niet alleen weer graanvoorraden moeten aanleggen. Bij aanhoudende schaarste van graan zouden boeren braakgelegde grond in gebruik moeten nemen om meer veevoer te produceren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Zo dat i leerde we op de landbouwschool 40 jaar geleden.
  Wat is er verkeerd gegaan, Angst en machts misbruik van politiek /natuur terroristen/ wat geleid heeft tot multinationals zoals Z.L.T.O. die voor nog meer macht zelfs zijn eigen leden op offerd.

 • no-profile-image

  Hamstra, tijd om stevig te gaan dimmen, want jouw aantijgingen kunnen erg duur gaan worden. Er zijn in dit land geen natuurterroristen. We kennen annonieme criminele lafbekken van het Dierenbevrijdingsfront en welgeteld één Fortuynmoordenaar die helaas aan de dierenwelzijnsbeweging verbonden was. Dat heeft allemaal geen jota met de natuur van doen! En er ligt jurisprudentie over het lasterlijk aantijgen van nette buitenparlementaire organisaties. Dat kan maar zo twee ton gaan kosten! In de remmen dus!

 • no-profile-image

  Guus Geurts

  Om die Europese eiwitteelt mogelijk te maken zijn importheffingen nodig, waartoe het Europees Parlement onlangs via een motie opriep. Nu gaan de veevoerfabrikanten voor de goedkopere soja met als gevolg een sociale en milieucatastrofe in Latijns-Amerika. Ook raakt de bodem daar uitgeput, hebben we hier een mestoverschot, raakt het fosfaat op en draagt dit bij aan het broeikaseffect. Er zijn maar een paar winnaars van dit beleid: grootgrondbezitters in soja, multinationals als Cargill en Monsanto en de Europese detailhandel.
  Dus tijd voor een echte trendbreuk. We krijgen pas een duurzame veehouderij als we via importheffingen en productiebeheersing alleen produceren voor de Europese markt. Pas dan kunnen de dierenwelzijnseisen en milieu-eisen drastische omhoog, en kan de boer met minder dieren toe. Kringlopen van mineralen worden gesloten, en het vlees en zuivel krijgt eindelijk een eerlijke prijs in de winkel.
  Inderdaad kunnen dan alle (handelsverstorende) subsidies aan boeren worden afgeschaft. Dat levert ook nog eens 25 miljard euro op.
  Zie verder 'Wereldvoedsel - pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening', zojuist uitgeveven door www.uitgeverijderepubliek.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.