Home

Nieuws 343 x bekeken

'Kort geld' halen uit emissierechten

Niet alle tuinders die nu al mogen handelen in C02-emissierechten, zijn zich voldoende bewust van het feit dat die rechten een waarde vertegenwoordigen die door financiers als zekerheid gebruikt kunnen worden. ABN Amro is een van de financiers die op basis hiervan nu een financiering aanbiedt.

Dat was vanmiddag de strekking van een bijeenkomst die ABN Amro hield met tuinders en tuinbouwadviseurs. Volgens Robert Koster van het Carbon Team van de bank kan het onder bepaalde omstandigheden zelfs zo zijn dat een tuinder nu een kortlopende financiering kan krijgen ter grootte van het aantal emissierechten maal de huidige prijs per EU Allowance(EUA) minus een kleine marge. Een tuinbouwbedrijf dat nu al meedoet aan het Europese emissierechtensysteem heeft 1 EUA gekregen per 1 ton uit te stoten CO2.

In een rekenvoorbeeld krijgt een tuinder voor de verkoop van 15 duizend EUA’s voor 16,40 euro per EUA (dagprijs is nu 16,97 euro) een bedrag van 246 duizend euro. De deal is dat aan het einde van het jaar de klant de emissierechten weer terugkoopt tegen een vooraf vastgestelde prijs. Die terug te kopen rechten bestaan voor 10 procent uit zogeheten Certified Emission Rights. Dit zijn (goedkopere) emissierechten verkregen uit CO2 besparende projecten in ontwikkelingslanden. Uit dat verschil door het vervangen van EUA’s door CER’s kan de financier een marge halen. In de prijs die de klant aan het einde van het jaar terugbetaalt zit ook een risico-inschatting op de kredietwaardigheid van de klant en de kans dat de waarde van de emissierechten ondertussen is gestegen.

Bij de Rabobank en ING is er wel al de mogelijkheid om CO2-rechten tijdelijk te gelde te maken, binnen de totale financiering van een bedrijf. Een met deze zogeheten EUA/CER swap vergelijkbaar product bieden ze echter niet aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.