Home

Nieuws 201 x bekeken

Keurmerk champignons heeft norm voor inhouding loon

Zoetermeer – Champignonbedrijven moeten zich in het nieuwe ketengarantiestelsel houden aan maximale inhoudingen voor huisvesting en vervoer. Dat blijkt uit stukken van de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw.

Daarmee moet voorkomen worden dat plukkers uitgebuit worden met hoge vergoedingen en daardoor lagere nettobeloning. Verder moeten ondernemers gebruik maken van uitzendbureaus met een NEN-certificering,

Het opstellen van een ketengarantiesysteem voor champignonbedrijven kost 60.000 euro. Het systeem moet goed werkgeverschap garanderen en beloning volgens bovenwettelijke eisen.
Bij de financiering van het ketengarantiesysteem worden kosten gelijk verdeeld tussen champignonbedrijven en handel, blijkt uit de plannen. Beide steken 30.000 euro in het project.

In april wordt een besluit verwacht over het ketengarantiesysteem dat uitrolbaar moet zijn naar andere deelsectoren zoals glasgroente. Ook in deze sector vinden in met name zuidwestelijke teeltgebieden relatief veel overtredingen plaats. Ondanks de maatregelen van de sector heeft de Arbeidsinspectie een verscherpte controle van bedrijven aangekondigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.