Home

Nieuws

Kassen robuuster, maar niet om klimaat

Honselersdijk – Onder kassenbouwers en tuinders leeft klimaatverandering niet sterk. Kassen zullen in de toekomst steviger en stormbestendiger zijn, maar dat is het gevolg van nieuwe Europese regels voor bouwen met staal, stelt branche-organisatie Avag.

”Onder kassenbouwers is klimaatverandering geen punt van discussie”, stelt Avag. Bij tuinders heeft het onderwerp klimaatverandering ook nog niet sterk postgevat, weet beleidsmedewerker Piet Broekharst van het Productschap Tuinbouw (PT).

Het PT ontving vrijdag veertig belangstellenden voor een klimaatbijeenkomst. Sprekers waren meteoroloog Erwin Kroll en LEI-directeur Ruud Huirne. ”Waterschappen en veredelaars zijn wel met het thema bezig om robuuste rassen te ontwikkelen of waterbergplannen te maken, maar de stap is nu aan tuinders om actief te worden”, aldus Broekharst. Het PT zal wel onderzoek stimuleren om per deelsector te kijken naar de gevolgen van hogere temperatuur en neerslag.

Misschien wordt het voor tuinders concreter als het over gietwater gaat, denkt het PT. Door verzilting van grondwater bij een stijgende zeespiegel zullen tekorten ontstaan van gietwater. Ondernemers kunnen daarop nu al inspelen bij nieuwbouw. ”Het LEI heeft een verkenning gedaan. Daaruit bleek dat belangrijke veranderingen op komst zijn, maar dat het langzaam gaat. Het is nu aan de sectoren zelf om ermee aan de slag te gaan.”

Klimaatverandering is binnen het PT niet als thema benoemd, zoals energie. Toch ziet Broekharst het als taak om de tuinbouw bij de les te houden. ”Dat kan bij onderzoeksaanvragen. We kunnen dat sturen door te wijzen op zaken waar ze rekening mee kunnen houden. Het bewustwordingstraject met het onderzoek en symposium is hiermee wel afgerond. De ondernemers moeten nu zelf aan de slag.”

Of registreer je om te kunnen reageren.