Home

Nieuws 179 x bekeken

Kamer onderzoekt verduurzaming voedselproductie

Den Haag – De Tweede Kamer stemt in met een parlementair onderzoek naar de economische aspecten van de verduurzaming van de voedselproductie.

Het doel is een bijdrage te leveren aan de discussie over het spanningsveld tussen markt en overheid op het gebied van voedsel. Het gaat hierbij om zowel het perspectief van economie als ecologie. Eén van de hoofdvragen is welke beleidsinstrumenten kansrijk zijn om verduurzaming van voedsel te stimuleren.

De komende maanden krijgen verschillende instanties de opdracht een deel van de problematiek te onderzoeken. Ook vraagt de Kamer op een aantal punten, waaronder de rol van publiek-private samenwerkingen en de positie van de Wereldhandelsorganisatie, om de mening van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

Tegelijkertijd worden hoorzittingen in de Kamer gehouden met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Uiterlijk in december moet het eindrapport klaar zijn, waarna nog een finale hoorzitting over de conclusies en een debat met het kabinet volgt.

Het onderzoeksplan, een voorstel van de vaste Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, werd dinsdag door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen. Het budget bedraagt ruim 370.000 euro, exclusief btw. Of deze exercitie uiteindelijk zal leiden tot concrete beleidswijzigingen, zal niet voor januari blijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.