Home

Nieuws 165 x bekeken 1 reactie

Kamer botst met Bleker over hoogte basispremie

Den Haag – Zowel de Tweede Kamer als staatssecretaris Henk Bleker (ELI) is bij de vormgeving van het nieuwe Europese landbouwbeleid voor een basispremie met daarbovenop toeslagen voor bovenwettelijke prestaties. Ze zijn het echter niet eens over de hoogte van de basispremie.

Waar de Kamer streeft naar een ’zo hoog mogelijke’ basispremie, ligt voor Bleker het accent meer op de toeslagen. Volgens de staatssecretaris zijn die van belang om innovatie en vergroening door Nederlandse boeren te stimuleren. Hij denkt aan toeslagen voor innovatie, energieproductie, natuurbeheer en duurzame stallen.

Tegelijk vormen de toeslagen een betere legitimatie voor de steun aan boeren, vooral in de toekomst. ”Als wij deze stappen niet zetten, dan zal het systeem (Europees landbouwbeleid, GLB) na 2020 niet houdbaar blijken”, hield Bleker de Kamer dinsdagavond in een debat voor.

Een Kamermeerderheid wil echter geen al te grote verschuivingen in de inkomenstoeslagen. Ze verzet zich tegen de gedachte dat de eisen aan boeren om steun te ontvangen verder worden opgeschroefd. Bovendien vreest ze dat de administratieve lasten dan toenemen. Een motie op dit punt kreeg weliswaar een meerderheid, maar is niet scherp genoeg geformuleerd om Bleker op andere gedachten te brengen.

Bleker heeft voor de toeslagen een puntensysteem gesuggereerd. Onuitvoerbaar, meent CDA’er Ger Koopmans. ”Het lukt de Dienst Regelingen nu al niet om toeslagen op tijd uit te betalen!”
Naast een sterke eerste pijler (directe inkomkenssteun) streeft Bleker naar meer geld voor Nederland in de tweede pijler (plattelandssteun). Daarbij zet hij in op het nominaal gelijkblijven van het EU-landbouwbudget. Feitelijk betekent dat een achteruitgang, omdat het budget niet meestijgt met de inflatie.

De EU-landbouwministers spreken donderdag verder over de hervorming van het GLB.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Is natuurlijk wel makkelijk om allerlei eisen te stellen voor de premie, maar voor degenen die nu nog boer zijn is het al lastig om aan alle eisen te voldoen die er al zijn. Dus een zo hoog mogelijke basispremie is uiteindelijk het beste voor allemaal, met minder administratieve rompslomp.

Of registreer je om te kunnen reageren.