Home

Nieuws

Inspectie controleert niet op ammoniak in stal

Doetinchem - De arbeidsinspectie zegt niet of nauwelijks te controleren op hoge ammoniakconcentraties in varkensstallen.

”Bij het stellen van prioriteiten kiezen we voor sectoren met meer werknemers”, zo zegt de inspectie.

In de praktijk worden de ammoniaknormen vaak overschreden. Directeur Maurice Ortmans van luchtwasserfabrikant Inno + schat dat in 75 procent van alle vleesvarkensstallen de concentratie te hoog is. Ook klimaatspecialist Peter van de Voorst heeft regelmatig te maken met hoge ammoniakconcentraties. Enkele keren treft hij stallen aan met ammoniakconcentraties van 70 tot 80 ppm. Vaak meet hij dit overigens niet. ”Als je in een stal rondloopt merk je snel genoeg of er veel ammoniak in de afdelingen hangt.”

Ammoniak is giftig. Het kleurloze gas veroorzaakt irritaties en beschadigingen van de voorste luchtwegen. Omdat ammoniak schadelijk is, gelden er wettelijke normen voor maximaal aanvaardbare concentraties. Bij blootstelling tussen de acht en de tien uur mag de concentratie niet hoger zijn dan 20 parts per million (ppm). De kortetermijnblootstelling (15 minuten) is vastgelegd op 50 ppm.

Of registreer je om te kunnen reageren.