Home

Nieuws

Inhaalafschrijving bedrijfsopvolger op gehele melkquotum toegestaan

Een bedrijfsopvolger kan alsnog op het gehele van vader verkregen melkquotum gaan afschrijven. Een inhaalafschrijving wordt door de fiscale rechter in Amsterdam toegestaan.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Amsterdam de volgende:
Op 1 november 1985 neemt belanghebbende (X) het aandeel van zijn vader (A) in de door hen in maatschapsverband gedreven melkveehouderij over. Hierbij wordt verzocht om het melkquotum op naam van belanghebbende te stellen. Dit verzoek wordt gehonoreerd. In overleg met de inspecteur heeft belanghebbende vervolgens het van A overgenomen melkquotum geactiveerd en er op afgeschreven. Belanghebbende heeft echter alleen over de jaren 1985-1987 afgeschreven. De inspecteur staat een inhaalafschrijving toe in het jaar 2003. Hij gaat er daarbij vanuit dat belanghebbende in 1985 20% van het melkquotum had verkregen. Belanghebbende wil echter alsnog op het hele melkquotum afschrijven. Rechtbank Haarlem beslist dat belanghebbende zijn stelling, dat het gehele melkquotum pas bij de beëindiging van de maatschap aan hem is overgedragen, niet aannemelijk maakt. Volgens de rechtbank heeft belanghebbende berust in het voorstel van de inspecteur om alleen af te schrijven op het deel van het melkquotum dat belanghebbende van A heeft overgenomen. De rechtbank wijst er op dat belanghebbende hiertegen nog niet eerder in bezwaar of beroep is gegaan. Belanghebbende mag derhalve niet alsnog op het gehele melkquotum afschrijven. De rechtbank verklaart belanghebbendes beroep ongegrond.
Hof Amsterdam oordeelt dat belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat hij in 1985 het gehele melkquotum heeft verworven. Het hof acht daarbij van belang dat het melkquotum geregistreerd stond ten name van A. Verder acht het hof van belang dat A zich in de maatschapsakte de stille reserves ten tijde van de beëindiging van de maatschap had voorbehouden. Op grond van deze feiten oordeelt het hof dat belanghebbende - op grond van de foutenleer - over het gehele melkquotum mag afschrijven. Het hof berekent vervolgens de omvang van de inhaalafschrijving waarna belanghebbende en de inspecteur deze berekening bevestigen. Het hof stelt het verlies uit werk en woning vast op € 147.554.

Of registreer je om te kunnen reageren.