Home

Nieuws 173 x bekeken

ISN blijft bezwaar maken tegen 'kopkorting'

Damme – De Duitse varkenshoudersbond ISN legt zich niet neer bij de nieuwe vaste korting voor het kopgewicht die de slachterijen sinds het begin van dit jaar zijn gaan berekenen bij de vleesprijsvaststelling. De ISN stelt dat het de onderhandelingen met de verwerkers geïntensiveerd voortzet.

Deze mededeling doet het ISN tegen de achtergrond van de ledenvergadering in februari, waar alle 650 aanwezige varkenshouders zich duidelijk hebben uitgesproken tegen de korting. Die bedraagt 35 cent per geleverd varken.

Motief voor de slachterijen is dat de korting de kosten compenseert voor de niet verkoopbare varkensdelen. Deze kosten zijn ontstaan bij de invoering van een nieuw prijsvaststellingsschema. Bij dat schema wordt een aantal kopdelen bij het slachtgewicht meegeteld. Het slachtgewicht wordt daardoor rond de 250 gram hoger.

Volgens de slachterijen is die ’kopkorting’ een tijdelijke zaak, want aankomende zomer gaan waarschijnlijk alweer andere normen gelden, in afwachting van de goedkeuring van nieuwe classificatieformules door Brussel.

Met die verklaring gaat de ISN echter niet akkoord. Langs juridische weg denkt de bond evenwel geen oplossing te kunnen bereiken.

”We hebben de zaak laten onderzoeken. Het resultaat is ontnuchterend: de korting is uitgaande van wat we nu weten niet aanvechtbaar.”

Daar staat tegenover dat de korting in geen enkel ander land aan de orde is, aldus de ISN. De organisatie van varkenshouders wijst er verder op dat het slachtgewicht onder alle omstandigheden de basis moet blijven voor de afrekening. ”Er zijn bovendien delen, zoals de lever, die al voor het wegen worden verwijderd, maar wel te vermarkten zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.