Home

Nieuws

IPCC: eenderde energie uit biomassa

Utrecht – Biomassa kan duurzaam voorzien in eenderde van de wereld-energievoorziening. Daarvoor is 500 miljoen hectare landbouwgrond nodig, ofwel 10 procent van het wereldareaal.

Daarnaast kunnen 500 hectare marginale gronden hiervoor worden gebruikt. Dat stelt André Faaij, professor energie systeem analyse bij Universiteit Utrecht. Hij is coördinator van het hoofdstuk bio-energie van een binnenkort te verschijnen rapport over hernieuwbare energie en klimaatverandering van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Voorwaarde is dat de landbouw moderniseert. De opbrengstvergroting die daardoor mogelijk is, voorkomt dat energieteelt ten koste gaat van biodiversiteit en voedselvoorziening. Faaij ziet de beste mogelijkheden voor permanente teelten zoals bomen en grassoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.