Home

Nieuws 169 x bekeken

Halvering aantal bezwaren bij PT

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw (PT) ontving in 2010 in totaal 188 bezwaren van bedrijven tegen voornamelijk de hoogte van de heffing. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2010.

Dat is een halvering ten opzichte van 2009, toen 362 bezwaarschriften werden ontvangen. De daling lijkt het gevolg van het niet innen van een deel van de heffingen voor groente- en fruittelers. De Europese Commissie heeft een verordening voor die heffing nog altijd niet goedgekeurd. Daardoor staat nog voor circa 28 miljoen euro aan niet geïnde heffingen open.

Opvallend is wel dat het aantal beroepszaken is gestegen. Telers en handelsbedrijven melden zich bij het College van Beroep voor Bedrijfsleven (CBb) als de bezwaren door het PT afgewezen worden. Het CBb had op 1 januari nog 168 beroepszaken in behandeling. Gemiddeld duurt een beroepszaak 1 jaar.

Het PT kent ook een Meldpunt Klachten. Dat meldpunt meldde 38 klachten (23 in 2009). De stijging komt door een grotere zichtbaarheid van het PT en economische crisis.

Of registreer je om te kunnen reageren.