Home

Nieuws 214 x bekeken 1 reactie

'Grondstoffen duur door fout beleid en slecht werkende markt'

Den Haag - Hoge prijzen voor grondstoffen als olie en voedsel zijn vooral het gevolg van slecht functionerende markten en verkeerde beleidsreacties.

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving, het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. De huidige hoge prijzen voor onder andere voedsel en olie lijken te wijzen op toenemende schaarste, maar deze heeft niets te maken met het opraken van voorraden. Voor de meeste grondstoffen zijn de wereldwijde voorraden voldoende groot om nog decennia aan de toenemende vraag te voldoen.

De reden dat bijvoorbeeld de graanprijs is gestegen hangt nauw samen met exportverboden door Rusland en Oekraïne, en hogere exportbelasting voor graan in Argentinië. De olieprijs stijgt dan weer door angst over wat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika mogelijk zou kunnen gebeuren met de oliebronnen.

Uit de analyse, 'Scarcity in a Sea of Plenty' genoemd, blijkt dat schaarste aan één grondstof vaak samenhangt met schaarste aan een andere grondstof, of deze zelfs veroorzaken of verergeren. Zo leiden hoge energieprijzen tot hoge voedselprijzen omdat transport en kunstmest duurder worden. Ook maakt een hoge olieprijs de productie van biobrandstoffen aantrekkelijker.

Eén reactie

  • no-profile-image

    De afgelopen 4 jaar is de ethanol productie uit mais in Amerika met 20% gestegen. Dit jaar gaat er al 39.8% van de Amerikaanse mais naar Ethanol productie. Dus er is wel degelijk een grote invloed op de maisprijs. De verwachting is dat de volgende 2 jaren de productie van ethanol niet toeneemt. De oorzaak is de pas goedgekeurde bijmenging tot 15% ethanol met benzine maar hiervoor moeten de fabrieken nog gebouwd worden. Met de 10% bijmenging van ethanol kwam er een afzet probleem, gezien de productie van ethanol blijft stijgen. (zie http://www.agmrc.org/renewable_energy/) (klik op grafiek)
    Deze politieke beslissing afgelopen december van 10% naar 15% ethanol bijmenging had wel tot gevolg dat de graanprijzen nog veel sneller stegen. Evenals bij het graan export verbod van Rusland en Oekraine en de grote tarwe aankopen door de dictators van Noord Afrika. Om hun eigen hagje te redden, eerder in dit graanjaar. Dus vooral door de politieke konden de speculanten de graanprijzen opdrijven. De pluimvee en varkens productie is in Amerika in handen van grote integraties, die hebben het graan van de laatste oogst nog aan de lage prijzen gekocht van de akkerbouwers. Die hebben nog geen last van de hoge graanprijzen, in tegenstelling tot de zelfstandige rundveehouders die wel veelal de dagprijs betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.