Home

Nieuws 278 x bekeken

Glastuinbouw koploper in groei los personeel

Zoetermeer – In de glastuinbouw is relatief veel vast personeel ingewisseld voor tijdelijk of uitzendpersoneel. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor 2010 voor de tuinbouw.

De glastuinbouw loopt in die ontwikkeling voorop.

In de glastuinbouw daalde het aantal vaste banen van 46.300 in 2000 naar 35.400 in 2009. Dat is bijna een kwart. Het aantal meewerkende gezinsleden daalde zelfs van 16.900 naar 9.400. Die daling is vooral te verklaren door het grote aantal glastuinbouwbedrijven dat stopte (41 procent sinds 2000).

Het aantal tijdelijke medewerkers in de tuinbouwsector steeg echter flink. In twee jaar steeg het percentage tijdelijke werknemers in de glastuinbouw met 35 procent naar 18.300 werknemers. Dat zijn medewerkers met een tijdelijk contract bij de werkgever, dus niet via een uitzendbureau.

FNV Bondgenoten noemt de ontwikkeling naar meer tijdelijk en los personeel onbegrijpelijk. Door de opkomst van grote jaarronde productiebedrijven ontstaat juist meer ruimte voor vast personeel.

”Er komt meer vraag naar technisch personeel op de bedrijven. Dan moet je nu juist investeren in vaste werknemers. Er ontstaat straks een concurrentieslag met andere sectoren”, stelt FNV-onderhandelaar Gerard Roest. Hij schat in dat het aandeel uitzendkrachten in zes jaar is gestegen van een kwart naar bijna de helft van het personeelsbestand in de glastuinbouw.

Uit de arbeidsmarktmonitor blijkt verder dat 80 procent van de grotere bedrijven en 62 procent van middelgrote en kleine glastuinbouwbedrijven gebruik maakt van uitzendbureaus.

Of registreer je om te kunnen reageren.