Home

Nieuws

Ganzen verjagen met hond te duur

Dordrecht - Het verjagen van ganzen door honden is duur, arbeidsintensief en onvoldoende effectief. Dit concludeert het Faunafonds na onderzoek.

In de periode oktober 2009 tot mei 2010 werd in Zuidwest-Friesland op 1.711 hectare van 37 grondgebruikers border collies ingezet om de ganzen te verjagen. In totaal vonden er 787 verjaagacties plaats.

De ganzen lieten zich goed met behulp van één of meerdere honden verjagen, maar waren daarbij niet extreem angstig voor de hond of honden, aldus de onderzoekers. Na het verdwijnen van de hond, was ook het gevaar geweken en keerden de ganzen soms in de loop van de dag weer terug naar het perceel waar zij eerder verjaagd waren.

Toch laat de analyse van de gegevens zien dat de verjaagde ganzen de verjaagpercelen (op den duur) wel degelijk mijden. De kans dat een, door een hond, verjaagde Kleine Rietgans in hetzelfde seizoen terugkwam bleek tijdens de proef veel lager te zijn dan in voorgaande seizoenen. Verwacht wordt dat dit effect voor Kolganzen en Brandganzen groter zal zijn dan voor Kleine Rietganzen, omdat deze soorten zich volgens de verjagers makkelijker laten verjagen.

Het Faunafonds concludeert na het onderzoek dat het gebruik van border collies ‘in potentie’ een geschikte methode is om ganzen te verjagen, maar de kosten per hectare zijn in vergelijking met verjaging met een vogel-afweerpistool hoog.

Naar aanleiding van dit onderzoek besluit het Faunafonds dat het verjagen met border collies niet een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. Jaarlijks overwinteren in ons land zo’n 2 miljoen ganzen en 800.000 smienten. Er is 80.000 hectare begrensd voor de opvang van deze wintergasten. Buiten deze gebieden moeten grondgebruikers de vogels verjagen. Dan pas komen ze in aanmerking voor schadevergoeding uit het Faunafonds. Grondeigenaren kunnen daarvoor de hulp van jagers inroepen die, ter ondersteuning van de verjaging, enkele ganzen en smienten mogen schieten.

Video Ophetland.tv over ganzen verjagen met honden (november 2009):

Of registreer je om te kunnen reageren.