Home

Nieuws

Fusie niet in beeld met oud-Greenery-man Fruitmasters

Doetinchem - Met de voordracht van oud-Greenery-manager Kees de Kat als nieuwe topman van Fruitmasters wordt geen signaal afgegeven om fusiegesprekken tussen beide fruitpartijen nieuw leven in te blazen. Dat blijkt uit een rondgang.

Een Fruitmasterswoordvoerder is verrast over vragen over zo’n signaal. “Dat heeft geen rol gespeeld bij zijn benoeming.”

In de afgelopen jaren is bundeling besproken tussen beide bedrijven afzonderlijk maar ook landelijke bundeling in Fruit5. Die gesprekken leiden tot niets. In 2003 wierp de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) drempels op voor samenwerking in een gezamenlijke fruitafzetorganisatie Fruit-XL. In 2009 strandde de poging in Fruit5.

NFO-voorzitter Johan van Haarlem denkt ook niet dat consolidatie hoog op de prioriteitenlijst staat van De Kat. “Deze directeur moet meer naar binnen opereren.” In de nieuwe strategie voor de komende vijf jaar wordt niet het accent gelegd op bundeling, maar op de interne structuur van Fruitmasters.

NFO heeft jaren landelijke bundeling nagestreefd, maar is daarvan afgestapt. “We hebben ons daarna toegelegd op samenwerking op punten waarin dat wel mogelijk was.”
Eén van de andere afzetorganisaties in fruit denkt ook niet dat fusie snel ter sprake zal komen, maar zegt aan te zullen sluiten als beide bedrijven toch besluiten tot zo’n stap.

In de sector wordt instemmend gereageerd op het feit dat De Kat zijn nieuwe rol combineert met directeur van de afdeling telers. Dat moet de positie van telers versterken ten opzichte van de sterke commerciële poot Fruitmasters Holland.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.