Home

Nieuws

Forse EU-claim GMO-gelden groente aan Nederland

Brussel – De Europese Commissie vordert 20 tot 25 miljoen euro onjuist verstrekte GMO-gelden terug van Nederland.

Het gaat om uitbetalingen aan één telersvereniging voor groente en fruit in de jaren 2005 tot 2008, stelt een woordvoerder van de commissie.

Nederland lijkt daarmee volledig in het ongelijk gesteld te worden. Nederland en de commissie voeren al 2 jaar discussie over de besteding van GMO-gelden, nadat EU-controlediensten GMO-programma’s ter waarde van 23,5 miljoen euro afkeurden over de betroffen jaren. Daarmee lijkt Nederland nu het volledige bedrag te moeten terugbetalen. Op 13 april volgt een formeel besluit van de commissie.

Nederland krijgt het besluit volgende week te horen in een bijeenkomst van het Agricultural Funds Comittee met vertegenwoordigers uit alle lidstaten. In die bijeenkomst worden terugvorderingszaken voorgelegd ter waarde van 600 miljoen euro landbouwsteun. Deze commissie kan geen invloed op het besluit meer uitoefenen.

Het is onduidelijk wat de consequenties zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Uitvoerder Productschap Tuinbouw en de telersvereniging zullen geen terugvordering krijgen. De commissie kort Nederland op toekomstige stortingen voor Europese steunregelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.