Home

Nieuws 240 x bekeken

Family Farmers krijgt toestemming tot bouw stallen

Den Haag - Family Farmers mag een vleesvarkensstal bouwen in landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Fortwijk, in de Overijsselse gemeente Twenterand.

Het samenwerkingsverband van varkenshouders krijgt tevens toestemming tot het bouwen van een nertsenfokkerij elders. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State.

De gemeente Twenterand wees verzoeken tot een wijzigingsplan dat de bouw mogelijk maakte eerder af. Family Farmers voerde aan dat het college het doel van de Reconstructiewet frustreert door geen intensieve veehouderij mogelijk te maken in een landbouwontwikkelingsgebied. In 2008 zette de gemeente het LOG voor een jaar op slot. Het college van burgemeester en wethouders stelde hier tegenover dat in de gemeenteraad nog geen definitieve besluiten zijn genomen over de nieuwvestiging van de intensieve veehouderij in het gebied.

De Raad van State oordeelt dat Family Farmers niet heeft gevraagd om in afwijking van het geldende bestemmingsplan vooruit te lopen op toekomstige ontwikkelingen. Het bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2005 geeft de percelen de bestemming "agrarisch Gebied." De gemeente kan bovendien toekomstige ontwikkelingen niet schetsen, waardoor het onredelijk is de vestiging van de stallen te blokkeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.