Home

Nieuws 196 x bekeken

Exporteurs buiten schot bij salmonella

Barneveld – Pluimvee-exporteurs blijven buiten schot bij de controle op Salmonella java. Als ze zichzelf niet melden blijven ze onopgemerkt als besmet bedrijf.

De sectorcommissie pluimveevlees van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) bespreekt deze week de salmonellaproblematiek. Daarbij komt onder meer aan de orde hoe besmette bedrijven die zich niet melden en die niet via de binnenlandse slachterijen worden opgespoord, alsnog kunnen worden getraceerd.

Die exporterende bedrijven kunen onder meer worden gevonden via de IKB-Kip, via het Actieplan Salmonella en via een database waarbij alle gegevens over bemonsteringen worden bijgehouden.

De controle in het kader van de IKB-Kip gebeurt op twee manieren. Pluimveehouders zelf kunnen monsters insturen, of de slachterijen nemen blindedarm-monsters. Als bedrijven zich zelf niet melden bij een besmetting, dat krijgen ze daarvoor een sanctie opgelegd.

Binnen het Actieplan Salmonella heeft elk vleeskuikenbedrijf zich moeten laten controleren. Bedrijven die zich niet hebben laten controleren, zullen worden opgespoord.

Of registreer je om te kunnen reageren.