Home

Nieuws

'Emissiehandel broeikasgassen aantrekkelijk voor veehouderij'

Brussel – Het invoeren van de handel in rechten om broeikasgassen te mogen uitstoten (emissiehandel) is een aantrekkelijke optie om de uitstoot door de veehouderij terug te dringen.

Dat stellen onderzoekers van de Europese Commissie in een deze week verschenen rapport over de de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas, ammoniak) door de veehouderij. De Commissie stelde deze week tegelijk dat de landbouw moet bijdragen aan een ’koolstofarme economie’.
De onderzoekers zetten in het rapport vier opties af tegen het scenario op grond van huidig beleid. Naast emissiehandel zijn dat het opleggen van emissienormen, voor de hele EU of verschillend per lidstaat, en invoeren van een heffing op vee.

Emissiehandel komt naar voren als best scorende optie om de CO2-emissie te verminderen. De uitstoot in de hele EU is daarmee 18,1 procent lager in 2020 ten opzichte van 2004. Bij voortzetting van het huidig beleid wordt een reductie van 6,8 procent gehaald.

Het invoeren van één emissienorm voor de hele EU leidt tot een vermindering van de uitstoot met 17,7 procent; gelden normen per lidstaat, dan wordt een daling van 17,3 procent bereikt. Een veeheffing is vanuit klimaatoogpunt het minst aantrekkelijk: het reduceert de emissie met 14,9 procent. Dat komt vooral omdat in dat scenario de productie meer verplaatst naar landen buiten de EU.

De resultaten van de opties in de lidstaten lopen nogal uiteen, afhankelijk van omvang en samenstelling van de veestapel. De Nederlandse veesector lijkt het meest gebaat bij emissiehandel omdat de veestapel dan maar met 6 procent afneemt, tegen 21 procent in de hele EU. De uitstootreductie in Nederland is navenant gering, maar wordt gecompenseerd door een hoge reductie in andere lidstaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.