Home

Nieuws 1 reactie

ELI niet bevoegd om bestuurlijke mestboetes op te leggen

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) is sinds juli 2009 niet meer bevoegd om bepaalde mestboetes op te leggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Den Haag. In totaal zijn 6.000 boetes van 130 relaties, met een totale waarde van 1,3 miljoen euro, ten onrechte opgelegd.

Het gaat om bestuurlijke boetes die zijn opgelegd voor de handel en het vervoeren van mest en het opmaken van vervoersdocumenten. ELI is wel bevoegd voor het opleggen van boetes voor het niet naleven van de gebruiksnormen of de verantwoordingsplicht voor de afvoer van dierlijke mest. Ook boetes voor het niet emissiearm aanwenden van mest zijn wettelijk correct opgelegd.

ELI werd onbevoegd voor het opleggen van de bestuurlijke boetes voor mesttransport door een wetswijziging in juli 2009. ”Daarbij is onbedoeld een term veranderd, waardoor de formele grondslag voor het opleggen van bestuurlijke boetes is verdwenen”, legt een woordvoerder van het ministerie uit. ELI is bezig met het herstellen van deze fout. In de tussentijd worden de mestregels gehandhaafd via het opleggen van last onder dwangsom en bestuursdwang, of via strafrecht.

Bestuurlijke boetes van na 1 juli 2009 waartegen geen bezwaar is ingediend zijn onherroepelijk verklaard. Bij mesthandelaren die wel bezwaar hebben ingediend wordt de boete kwijtgescholden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ze moeten toch wàt om de enorme gevolgen van de foute mestwet weg te werken.

Of registreer je om te kunnen reageren.