Home

Nieuws 225 x bekeken

'Drents plattelandsbeleid is versnipperd'

Assen – Sociaal-economisch zwakke gebieden in Drenthe, zoals de Veenkolonien en Zuidoost-Drenthe, krijgen per inwoner minder geld dan regio’s die er beter voor staan.

Deze scheefgroei komt omdat de provincie Drenthe onvoldoende maatwerk levert en het principe volgt van ’wie het eerst komt die het eerst maalt’. Geld komt daardoor niet altijd op de plek waar de nood het hoogst is.

Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in haar vandaag verschenen rapport over verdeling van subsidies in de provincie. ”Het Drentse beleid blijkt versnipperd”, aldus de rekenkamer. Het onderzoek toont bovendien aan dat er relatief weinig projecten op het gebied van verbreding van de plattelandseconomie worden gesubsidieerd, zowel in aantal als in geld.

Plattelandsontwikkeling is een belangrijke pijler onder het Europees landbouwbeleid, gezien de afnemende werkgelegenheid in de landbouw en de daaruit volgende bedreigingen voor een leefbaar platteland. De provincie Drenthe heeft in het Europese en rijksbeleid een sleutelrol gekregen, maar die komt tot dusverre onvoldoende uit de verf, constateert de rekenkamer. De provincie moet veel meer als regisseur optreden.

Of registreer je om te kunnen reageren.